Arbejdsdag 2016

Kære beboere i A/B Peter Faber.

Vi har tidligere indkaldt til arbejdsdag som afholdes lørdag d. 21. maj fra kl. 10:00 til 17:00Vi mangler stadig tilbagemeldinger fra mange af jer. Ved deltagelse må I gerne oplyse, hvor mange I deltager. Svar udbedes inden onsdag d. 18. maj. Tilmelding sker til jfp@oalto.com 

Vi har herunder forsøgt at beskrive nogle af de arbejdsopgaver, som der vil være på arbejdsdagen. Det er ikke meningen at opgaverne skal fordeles nu, men blot for at give et indblik i de arbejdsopgaver, som vi forventer at kunne komme omkring på arbejdsdagen. Aktiviteter til arbejdsweekend:

Fjernelse af cykler: Der står rigtig mange cykler i cykelskuret i gården. Derfor vil vi i bestyrelsen forud for arbejdsweekenden sætte mærkater på alle cykler, for at sikre os, at disse stadig er i brug af foreningens beboere – afmærkningen vil ske senest lørdag d. 14. maj, hvorefter beboere har en uge til at fjerne mærkatet. Cykler som stadig har et mærkat siddende på arbejdsdagen, vil blive flyttet i kælderen. Står cyklerne stadig uberørte efter yderligere 3 måneder i kælderen, vil bestyrelsen tage stilling til, hvordan cyklerne bortskaffes. Bruger du ikke din cykel særlig ofte, beder vi dig sætte den i cykelkælderen under Peter Fabers gade 1.

Rengøring af fællesarealer: Særligt gårdarealet skal have en omfattende rengøring. Blomsterkrukker skal luges for ukrudt og nye blomster plantes. Gården og cykelskur skal fejes og øvrigt affald skal bortskaffes. Ligeledes skal ophobet affald fra de fælles loftrum bortskaffes. Døre eller øvrigt af foreningens ejendom skal naturligvis ikke smides ud. Nærgenbrugsstationen på Møllegade er åben fra 10:00 til 16:00 på arbejdsdagen og bliver det nødvendigt, vil vi smide affald ud fra gården, lofter og kælderrum ud på nærgenbrugsstationen. Der er bestilt nye mærkater til affaldscontainere, samt bestilt guider til afskaffelse af affald fra Københavns Kommune – disse mærkater skal sættes på containerne.

Maling af døre, stakit, cykelskur mv.
Vi vil på arbejdsdagen gerne have malet de 3 ydre døre (indgang til gården, indgang til Nørrebrogade 64, samt indgangen til Peter Fabers Gade 1). Ligeså skal dørene til bagtrapperne i gården males. Vi skal desuden male manglende udhæng på cykelskuret, samt stakit i gården. Præcis hvor meget vi kan nå at male afhænger naturligvis af antallet af deltagere.

Vinduer til bagtrapper skal ordnes
Disse skal efterses og evt. slibes eller rettes til så de igen kan lukke ordentligt. Bestyrelsen har erfaret, at flere vinduer til bagtrapperne ikke kan lukkes optimalt.  

Rengøring af bagtrapper
Bagtrapperne i Peter Fabers Gade og Nørrebrogade trænger til en rengøring. Derfor bedes malingbøtter, byggeaffald og andet fjernet fra bagtrapperne. Bagtrapperne tjener i øvrigt også et formål som brandtrapper, hvorfor vi anmoder foreningens beboere til at holde disse nogenlunde rydelige fremover.

Øvrige opgaver
Vi tager gerne imod forslag fra beboere til aktiviteter. Og arbejdsdagen byder sikkert også på mange spændende ad-hoc opgaver. Der er bl.a. lyspærer, som skal skiftes i opgangene og batterierne i røgalarmerne bør også efterses. Der er arbejde nok J

Foreningen vil selvfølgelig sørge for kaffe, øl, sodavand mv. samt en bid mad under arrangementet. Vi håber på, at vejret bliver godt og ser frem til en rigtig hyggelig arbejdsdag J

Vel mødt – Foreningen i A/B Peter Faber.