Arbejdsdag d. 21. maj 2016

Den 21. maj afholdte vi i foreningen arbejdsdag.

IMG_1261IMG_1270

Mange tak til de beboere, som deltog i arbejdsdagen. Det var en rigtig hyggelig dag!

På dagen fik vi ryddet godt op på både de fælles loftrum og i kælderen under Peter Fabers Gade 64.
I gården fik vi plantet nye blomster, malet udhæng på cykelskuret og malet det manglende træværk ved legepladsen. Ligeså fik de grønne døre til opgangen i Nørrebrogade, Peter Fabersgade og døren til gården en gang maling. Desuden fik vi også rykket en del cykler i kælderen, som enten var flade, eller stadig havde et mærkat siddende – disse ryger ud om 3 måneder, hvis de stadig har mærkat siddende.

Vi kørte over 4 læs på genbrugsstationen med trailer, hvorfor vi appellerer til, at andelshavere bliver bedre til at holde vores fællesarealer pæne.

Desuden har vi afmærket vores affaldscontainere med mærkater for korrekt affaldssortering. Desværre skaber affaldssorteringen en del problemer. Affaldet bliver ikke smidt i de korrekte containere, og særligt pap flyder i gården. Vi vil fokusere på at finde en løsning på problemstillingen, hvorfor vi også vender dette på næste møde i bestyrelsen.

FYI: Der kommer snart en ekstra “cargo-bike” (christiania cykel) i gården – vores forening vokser nemlig med et nyt medlem inden længe (tillykke!). Derfor må jer, med disse cykler, gerne hjælpe med at stille disse forskudt, da pladsen ellers bliver meget trang. Se billede nedenfor til inspiration.

Der afholdes endnu en arbejdsdag senere på året (2016). Mere info følger.

Mvh bestyrelsen i A/B Peter Faber

IMG_1263

IMG_1265 IMG_1266  IMG_1267IMG_1268 IMG_1269   IMG_1273