Arbejdsdage

Bestyrelsen indkalder ved opslag, med mindst fire (4) ugers varsel, til fællesarbejde – også kaldet arbejdsdag.
Der bliver indkaldt til maksimalt 4 arbejdsdage årligt. Ved udeblivelse fra arbejdsdag opkræves andelshaveren et tillæg på kr. 500 pr. gang. For yderligere information henvises til vores vedtægter.

 

Dato for næste arbejdsdag: uvidst