Husorden

A/B Peter Faber er en andelsboligforening, der bygger på gensidig hensyntagen og tolerence, fælles ansvarlighed for foreningen og ejendommen, og på respekt for andres arbejde. Husordenens få enkle regler sikrer, at andelshaverne viser det fornødne hensyn til hinanden, og at der sker mindst mulig indgriben i den enkeltes udfoldelse. Vi har herunder samlet et kort uddrag af husordenen.
Du kan også læse den fulde husorden her.

 Husdyr

Det er tilladt at holde hund og kat.

Affald

Affaldscontainere skal benyttes. Vi har affaldssortering til pap, metal, plastic, batterier og normalt affald.
Skal du af med byggeaffald eller storskrald henviser vi til Møllegade Nærgenbrugsstation som ligger på Møllegade 25.Vi har ikke en flaskecontainer i vores gård. Du finder nemmest nærmeste flaskecontainer på Københavnerkortet fra Københavns Kommune. Der findes bl.a. en flaskecontainer på hjørnet mellem Nørrebrogade og Meinungsgade.Du finder foreningens affaldsguide her. 

 Støj

Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige beboere. Efter kl. 23 skal musikken være dæmpet. Hvis der undtagelsesvis skal spilles høj musik, skal det varsles i god tid, senest 3 dage forinden. 

Boremaskiner og andet støjende værktøj bør normalt ikke benyttes mellem kl. 20.00 og kl. 07.00.

 Cykler og barnevogne

Cykler og barnevogne kan stilles i gården og i vores cykelkælder. Af hensyn til andre beboere bedes du anvende cykelkælderen, hvis ikke du bruger din cykel særlig ofte.