Køb og salg

Køb og salg af andel

Der henvises til foreningens vedtægter

Fremleje

Jf vedtægterne kan en andelslejlighed kun fremlejes med bestyrelsens tilladelse, som kun gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Der kan maksimalt lejes ud for en begrænset periode på højest 2 år. For yderligere beskrivelse og uddybning henvises til foreningens vedtægter.

Salg af andel

Hvis du ønsker at sælge din andel, skal du anmode Bestyrelsen om udtrædelse af andelsforeningen. I det følgende gennemgås regler og proceduren ved et salg.

Anmodning om udtrædelse: træder først i kraft, når du har alle papirer på din andel i orden. Dvs. du kan ikke aflevere en skriftlig anmodning (og der kan derfor ikke laves købsaftale), før alle papirer til andelen er i orden. Disse papirer omfatter:

 1. El-rapport og VVS rapport (også kaldet VVS og El-syn)
 2. Vurderingsrapport af lejligheden
 3. Eventuelle ibrugtagningstilladelser fra Københavns Kommune, fx nyt bad, brusekabine, sænkede lofter, nedrevet væg mv.

Processen simplificeret:

 1. Du bestiller selv tid til et obligatorisk El og VVS-syn hos en autoriseret Elektriker og VVS’er. Der er i foreningen frit valg af håndværkere, så længe de er autoriserede, men vi anbefaler W. Johansen til formålet, www.w-teknik.dk. Udgifter til syn holdes af andelshaver, ikke køber.
 2. Du bestiller tid til en vurderingsrapport hos en “vurderingsmand”. Gem derfor kvitteringer på forbedringer mv.
 3. Du informerer bestyrelsen om ønske for udtrædelse af andelsforeningen.
 4. Du retter henvendelse til Datea og fremsender de nødvendige oplysninger (som anført herover)
 5. Datea udarbejder købsaftale
 6. Købsaftale sendes til køber og sælger
 7. Underskrift – du aftaler tid med bestyrelsen for dato og tidspunkt for underskrift af aftale mellem køber og sælger.
 8. overdragelse af nøgler

Spørgsmål forbundet med salg bedes rettet til vores administrator, Datea.